* { -webkit-tap-highlight-color: rgba(0,0,0,0); }
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Строителство

 • Регистрация в камарата на строителите (при необходимост)
 • Завеждане на активи (строителна техника)
 • Договор със СТМ
 • Застраховане
 • Пълно счетоводно обслужване
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Хотелиерство

 • Регистрация на обект с обществено предназначение
 • Регистрация на места за настаняване
 • Категоризация
 • Договор със СТМ
 • Застраховане
 • Пълно счетоводно обслужване
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Ресторантьорство

 • Регистрация на обект с обществено предназначение
 • Разрешение за продажба на тютюневи изделия (ако се предлага)
 • Категоризация
 • Договор със СТМ
 • Застраховане
 • Пълно счетоводно обслужване
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Производство

 • Определяне на специфични подходи спрямо вида на производството
 • Определяне на себестойност на произведената продукция
 • Завеждане на активи
 • Договор със СТМ
 • Застраховане
 • Пълно счетоводно обслужване
  Thank you! Your submission has been received!
  Oops! Something went wrong while submitting the form.

  Tърговия

  • Регистрация на обект с обществено ползване
  • Лиценз за продажба на тютюневи изделия
  • Договор със СТМ
  • Водене на склад
  • Завеждане на активи
  • Отчитане на обороти
  • Пълно счетоводно обслужване
  Thank you! Your submission has been received!
  Oops! Something went wrong while submitting the form.

  Електронна търговия

  • Регистрация в НАП
  • Регистрация по система OSS
  • Предоставяне на Софтуер за управление на продажбите при приемане на безконтактни плащания
  • Следене на обороти
  • Пълно счетоводно обслужване
  Thank you! Your submission has been received!
  Oops! Something went wrong while submitting the form.

  Хазарт

  • Лицензионен режим
  • Регистрация на обект с обществено предназначение
  •  Завеждане на активи
  • Договор със СТМ
  • Застраховане
  • Пълно счетоводно обслужване
   Thank you! Your submission has been received!
   Oops! Something went wrong while submitting the form.

   Фармация

   • Лиценз за извършване на
   • Разрешениеза продажба на наркотични вещества – отчитане
   • Подбор на персонал
   • Договор със СТМ
   • Застраховане
   • Пълно счетоводно обслужване
   Thank you! Your submission has been received!
   Oops! Something went wrong while submitting the form.

   Други сектори

   • Таксиметрови превози
   • Пътна помощ
   • Професионални услуги
   • Други услуги
   • За повече информация премини на следващата стъпка