Класификатор на икономическите дейсности 08

99.00

Дейности на екстериториални организации и служби

99.0

Дейности на екстериториални организации и служби

99

Дейности на екстериториални организации и служби

U

ДЕЙНОСТИ НА ЕКСТЕРИТОРИАЛНИ ОРГАНИЗАЦИИ И СЛУЖБИ

98.20

Недиференцирани дейности на домакинства по производство на услуги за собствено потребление

98.2

Недиференцирани дейности на домакинства по производство на услуги за собствено потребление

98.10

Недиференцирани дейности на домакинства по производство на стоки за собствено потребление

98.1

Недиференцирани дейности на домакинства по производство на стоки за собствено потребление

98

Недиференцирани дейности на домакинства по производство на стоки и услуги за собствено потребление

97.00

Дейности на домакинства като работодатели на домашен персонал

97.0

Дейности на домакинства като работодатели на домашен персонал

97

Дейности на домакинства като работодатели на домашен персонал

T

ДЕЙНОСТИ НА ДОМАКИНСТВА КАТО РАБОТОДАТЕЛИ ; НЕДИФЕРЕНЦИРАНИ ДЕЙНОСТИ НА ДОМАКИНСТВА ПО ПРОИЗВОДСТВО НА СТОКИ

96.09

Други персонални услуги, некласифицирани другаде

96.04

Поддържане на добро физическо състояние

96.03

Организиране на погребения и свързани с тях услуги

96.02

Фризьорски и козметични услуги

96.01

Пране и химическо чистене

96.0

Други персонални услуги

96

Други персонални услуги

95.29

Ремонт на други лични и домакински вещи

95.25

Ремонт на часовници и бижута

95.24

Ремонт на мебели и предмети за обзавеждане

95.23

Поправка на обувки и кожени изделия

95.22

Ремонт на битови електроуреди и друго оборудване за дома и градината

95.21

Ремонт на битова електроника

95.2

Ремонт на лични и домакински вещи

95.12

Ремонт на телефонни апарати и други устройства за далекосъобщения

95.11

Ремонт на компютри и периферни устройства за тях

95.1

Ремонт на компютърна и комуникационна техника

95

Ремонт на компютърна техника; на лични и домакински вещи

94.99

Дейност на други организации с нестопанска цел, некласифицирани другаде

94.92

Дейност на политически организации

94.91

Дейност на религиозни организации

94.9

Дейност на други организации с нестопанска цел

94.20

Дейност на синдикални организации

94.2

Дейност на синдикални организации

94.12

Дейност на професионални организации

94.11

Дейност на бизнес организации и организации на работодатели

94.1

Дейност на бизнес организации организации на работодатели и професионални организации

94

Дейности на организации с нестопанска цел

S

ДРУГИ ДЕЙНОСТИ

93.29

Други дейности свързани с развлечения и отдих

93.21

Дейност на увеселителни и тематични паркове

93.2

Дейности свързани с развлечения и отдих

93.19

Други дейности в областта на спорта

93.13

Дейност на фитнес центрове и зали

93.12

Дейност на спортни клубове

93.11

Експлоатация на спортни обекти и съоръжения

93.1

Дейности в областта на спорта

93

Спортни и други дейности свързани с развлечения и отдих

92.00

Организиране на хазартни игри

92.0

Организиране на хазартни игри

92

Организиране на хазартни игри

91.04

Дейност на ботанически и зоологически градини, природни паркове и резервати

91.03

Опазване и стопанисване на културно-исторически паметници и места

91.02

Дейност на музеи

91.01

Дейност на библиотеки и архиви

91.0

Други дейности в областта на културата

91

Други дейности в областта на културата

90.04

Експлоатация на зали за представления

90.03

Творческа дейност в областта на литературата и изкуствата

90.02

Спомагателни дейности свързани с изпълнителско изкуство

90.01

Изпълнителско изкуство

90.0

Артистична и творческа дейност

90

Артистична и творческа дейност

R

КУЛТУРА СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ

88.99

Друга социална работа без настаняване, некласифицирана другаде

88.91

Дневни грижи за малки деца

88.9

Друга социална работа без настаняване

88.10

Социална работа без настаняване за възрастни лица и хора с увреждания

88.1

Социална работа без настаняване за възрастни лица и хора с увреждания

88

Социална работа без настаняване

87.90

Други социални грижи с настаняване

87.9

Други социални грижи с настаняване

87.30

Социални грижи с настаняване за възрастни лица и хора с физически увреждания

87.3

Социални грижи с настаняване за възрастни лица и хора с физически увреждания

87.20

Социални грижи с настаняване за лица с умствена изостаналост, психичноболни и зависими от наркотици

87.2

Социални грижи с настаняване за лица с умствена изостаналост, психичноболни и зависими от наркотици

87.10

Дейност на заведения със здравни грижи

87.1

Дейност на заведения със здравни грижи

87

Медико социални грижи с настаняване

86.90

Други дейности по хуманно здравеопазване

86.9

Други дейности по хуманно здравеопазване

86.23

Дейност на лекари по дентална медицина

86.22

Дейност на лекари специалисти

86.21

Дейност на общопрактикуващи лекари

86.2

Извънболнична лекарска практика

86.10

Дейност на болници

86.1

Дейност на болници

86

Хуманно здравеопазване

Q

ХУМАННО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СОЦИАЛНА РАБОТА

85.60

Спомагателни дейности в областта на образованието

85.6

Спомагателни дейности в областта на образованието

85.59

Други образователни дейности, некласифицирани другаде

85.53

Обучение на водачи на превозни средства

85.52

Неформално обучение в областта на културата

85.51

Неформално обучение в областта на спорта и активния отдих

85.5

Други образователни дейности

85.42

Висше образование