CERTIND - ISO: 9001:2015 Сертификат на ТИП ТРЕЙД ЕООД, Стандарт за високо качество на услугите и организация на вътрешните процеси във фирмата за счетоводени услуги в Петрич, София, Шумен, Пловдив
Стандарти ISO: 9001:2015

Система за управление на качеството EU BG ISO 9001:2015 - № 21330 C

Счетоводни услуги, които ти дават сигурност и приходи

Пълно счетоводно обслужване и консултации  

Система за управление на качеството EU BG ISO 9001:2015 - № 21330 C

Личен състав и ТРЗ

Система за управление на качеството EU BG ISO 9001:2015 - № 21330 C

Професионална данъчна защита и консултации

Система за управление на качеството EU BG ISO 9001:2015 - № 21330 C

Годишно приключване и изготвяне на ГФО и декларации по ЗДДС и ЗКПО, данни за НСИ

Система за управление на качеството EU BG ISO 9001:2015 - № 21330 C

Представителство и защита пред НАП, НОИ, НЗОК и други институции засягащи дейността ви

Система за управление на качеството EU BG ISO 9001:2015 - № 21330 C

Успешно получихме вашето запитване.
Обикновенно отговаряме в рамките на няколко минути, като в редки случаи до 3 часа в работно време и в зависимост от услугата, наш експерт ще се свърже с вас. 
Очаквайте ни скоро!
НЕУСПЕШНО ИЗПРАЩАНЕ !

1) Проверете дали имате връзка с интернет не е прекъснала!
2) Проверете дали сте попълнили всички полета!
* Ако проблема продължава след 2-ри опит, моля свържете се директно с нас на +359884105103
Счетоводство

Система за управление на качеството EU BG ISO 9001:2015 - № 21330 C

ТРЗ

Система за управление на качеството EU BG ISO 9001:2015 - № 21330 C

Данъчна защита

Система за управление на качеството EU BG ISO 9001:2015 - № 21330 C

Сектори

Система за управление на качеството EU BG ISO 9001:2015 - № 21330 C

Клиентски стъпки

Система за управление на качеството EU BG ISO 9001:2015 - № 21330 C

Въпроси

Система за управление на качеството EU BG ISO 9001:2015 - № 21330 C

Точните изчисления в твоя бизнес идват с нашия опит

Подсигури безпроблемна работа и добри годишни балансови стойности.

 • 11 години опит

 • Над 250 успели клиента

 • Коректност и подрепа във всеки момент

Счетоводните услуги постигащи този положителен баланс

Услугите подлежът на обновяване и допълване, ако се интересувате по-подробно от услуга, която не е описана, за допълнителна информация се свържете с нас.

Попитай за не описана услуга

Какво Включва услугата по Данъчна Защита и Представителство

Услугите подлежът на обновяване и допълване, ако се интересувате по-подробно от услуга, която не е описана, за допълнителна информация се свържете с нас.

Попитай за не описана услуга

Какво е включва услугата по обслужване на Личен Състав и ТРЗ

Услугите подлежът на обновяване и допълване, ако се интересувате по-подробно от услуга, която не е описана, за допълнителна информация се свържете с нас.

Виж как става

Какво Включва Годишно приключване

Услугите подлежът на обновяване и допълване, ако се интересувате по-подробно от услуга, която не е описана, за допълнителна информация се свържете с нас.

Попитай за не описана услуга

Какво Включва Счетоводната ни консултация

Услугите подлежът на обновяване и допълване, ако се интересувате по-подробно от услуга, която не е описана, за допълнителна информация се свържете с нас.

Попитай за не описана услуга

сектори

Сектори, в които Тип Трейд има висок
счетоводен опит

Изисквания за стартиране на фирма за международен товарен транспорт ✔️ Транспортна дейност ✔️ Лиценз и разрешителни за превоз на товари ✔️ Държавни такси ✔️ Разходи по обслужване на дейността ✔️ Счетоводни разходи | Tiptrade.eu, Регистрация в София, Пловдив, Благоевград, Сандански, Петрич, Варна, Шумен.

Транспорт

 • Издаване на Лиценз
 • Представителство в КАТ
 • Лице с професионална компетентност
Виж детайли

Ресторантньорство

 • Регистрация на обект с обществено предназначение
 • Регистрация на работно време
 • Категоризация;
Виж детайли

Строителство

 • Регистрация в камарата на Строителите (ако е нужно)
 • Издаване на разрешителни
Виж детайли

Производство

 • Цехове, фабрики, заводи
 • Земеделски стопанства
 • Регистрация на обекти и разрешителни
Виж детайли

Търговия на едро и дребно

 • Внос и износ
 • Внос на брандирани продукти
 • Разрешителни и Лицензи
Виж детайли

Виж всички сектори...

 • Фармация
 • Електронна търговия
 • Хазарт и игрални зали
 • Други
Виж всички

Какви са Стъпките за да Станеш Клиент

Бързи и лесни още от самото начало

Стани клиент сега
 • Попълваш въпросника с няколко клика

  Ще се свържем с теб до 1 работния ден

 • Счетоводна консултация

  Ще ни е нужна цялостна информация за състоянието на дружеството или твоята идея, ако стартираш бизнес

 • Започваме обслужване

  След като фирмата е регистрирана или докумнетите от счетоводителя ви са при нас

Каква е Цената на Счетоводната Услуга

За да определим цената на счетоводния хонорар трябва да уточним точно вашите нужди

Фактори определящи колко струва счетоводното обслужване

Вид на дейността на фирмата - Услуги, Търговия, Производство
Вид на дружеството - ЕООД, ООД, ЕАД/АД, НПО, ЕТ
Наличие на регистрация по ДДС
Брой счетоводни документи месечно - Документооборот
Брой осигурени лица
Складови наличности
Брой обекти

ТРЗ И ОСИГУРИТЕЛНИ КОНСУЛТАЦИИ

Цел на услугатаЦелта на услугата е да осигури бюджетен абонамент за текущи ТРЗ и осигурителни консултации, които да се ползват по всяко време, а когато възникне нужда от по-сериозен ангажимент, това да се заплаща допълнително.
Обхватът на услугата включва общи ТРЗ и осигурителни консултации в следните области:Прилагане на трудовото законодателство – във връзка с прилагането на Кодекса на Труда и свързаните с него актове, като например: сключване и прекратяване на трудови договори; избор на трудово правоотношение – срочен, безсрочен или друг вид трудов договор; основания за прекратяване на трудов договор; изготвяне на график за работно време; отчитане на отработено време; начини за изчисляване на възнаграждения, обезщетения и други плащания за положен труд; ред и начин за ползване на платен и неплатен отпуск; видове допълнителни и други трудови възнаграждения – постоянни и непостоянни; налагане на дисциплинарни наказания; закрила при уволнение; право на обезщетения и т.н.Прилагане на осигурителното законодателство – във връзка с прилагането на Кодекса за Социално Осигуряване и свързаните с него актове, като например: начин на осигуряване на лица по различни правоотношения – трудови и граждански договори, договори за управление и контрол, самоосигуряващи се лица; размер и разпределение на осигурителните вноски между работник и работодател; определяне на размера на осигурителния доход и елементите на възнагражденията, които са облагаеми с осигурителни вноски; права на осигурените лица за болнични, майчинство, бащинство; започване, прекъсване и прекратяване на осигуряването на осигурените лица; определяне на минимален и максимален размер на осигурителния доход и т.н.Определяне на базата за облагане на доходите на физическите лица – във връзка с прилагането на ЗДДФЛ и свързаните с него актове, като например: облагаеми и необлагаеми доходи на работниците и служителите по трудови и граждански договори, договори за управление и контрол, самоосигуряващи се лица; правила при изготвяне на служебни бележки, справки и декларации от работодателите или платците на доходи към физически лица по всички видове договорни отношения и т.н.Прилагане на всички други нормативни актове, във връзка с трудовото и осигурителното законодателство.

клиентски въпроси

Често задавани въпроси при счетоводна консултация

Какво е данъчен кредит ?

Данъчният кредит е способ за избягване на многократно данъчно облагане, а ДДС е данък, който се дължи именно върху добавената стойност, която една фирма създава. Данъчен кредит е данъкът, който фирмата е платила на свои доставчици за стоки или услуги през текущия месец. Този данък се изважда от събрания от клиенти на фирмата данък и така се получава разлика, която се внася в бюджета. Пример: За даден месец един бизнес е направил 12 000 лв. разходи с ДДС. От тях ДДС е точно 2000 лв. Продажбите с начислено ДДС пък са 18 000 лв., от които 3000 лв. са ДДС. Фирмата ще декларира пред НАП 2000 лв. платен данък и 3000 лв. събран данък. В бюджета се внася разликата от 1000 лв.

Какви са последиците от ДДС регистрацията ?

От момента, в който фирмата се регистрира по ЗДДС, тя трябва да начислява ДДС върху цената на стоките и услугите, които продава. Също така, всеки месец фирмата трябва да декларира пред НАП начисления от продажби ДДС както и данъка, който самата тя е платила на свои доставчици. Това се случва със специална декларация, съпроводена от дневници за продажби и покупки. До 15-о число на месеца фирмата трябва да декларира събрания и платен данък за предходния календарен месец, както и да внесе дължимата разлика в държавния бюджет.

Кога се прави ДДС регистрация на една фирма ?

Регистрацията по ЗДДС в България е два вида – задължителна и доброволна. Задължително една фирма се регистрира по ЗДДС, когато настъпят определени обстоятелства във връзка с нейната дейност. Най-често това е достигане на оборот от 50 000 лв. (това изискване беше валидно до 31.12.2022г.) за период от 12 календарни месеца. Като от 01.01.2023г. се повишава прага на минималният облагаем годишен оборот за регистрация по ДДС на 100 000 лева, с което сте задължени да подадете в 14 дневен срок заявление за регистрация на осн. чл.96 ал.1 от ЗДДС при достигане на този оборот. Друго основание за регистрация е например, купуването на услуги от чужбина. Доброволната регистрация се прави по желание на фирмата, когато няма условия за задължителна регистрация. Често това се прави още с регистрацията на фирмата. Причините най-често са свързани с това, че фирмата така или иначе ще подлежи на задължителна регистрация или пък тази регистрация се изисква от нейни партньори и контрагенти.

Колко и какво е корпоративен данък?

Корпоративен данък или данък печалба е данъкът, който фирмата заплаща на годишна база, ако е направила печалба през съответната календарна година. Има разлика между понятията за счетоводна и данъчна печалба. Счетоводната печалба са всички приходи, намалени с всички разходи на фирмата. За данъчната печалба се гледат единствено приходи и разходи, които са признати за данъчни цели. Така, например, покупката на стоки, които не са свързани с дейността на фирмата, не се счита за разход за данъчни цели. Данък печалба е 10% от данъчната печалба на фирмата за предходната календарна година. Ако фирмата е генерирала загуба ,тя не дължи данък

Кога се дължи корпоративен данък и се извършва годишно приключване?

Данъкът обикновено се дължи на годишна база след извършването на годишно приключване. Това се случва до 31.03.2020 г., но в някои ситуации корпоративният данък се дължи авансово. Годишното приключване е основна счетоводна дейност. В рамките на него се прави годишна рекапитулация и се подава данъчна декларация на фирмата в НАП.

Кои са данъчно признати разходи?

За данъчни цели се признават разходите, които са свързани с дейността на фирмата и са документално обосновани. Това са двете изисквания, които трябва винаги да се вземат предвид. Обикновено проблем създават гранични ситуации като служебни автомобили или техника, която се използва и за лични цели. В такива ситуации е възможно разходът да бъде признат единствено частично или изобщо да не бъде признат. Друг казус са така наречените представителни разходи, например разходи за служебен обяд.

Какво е годишен финансов отчет?

Годишният финансов отчет съдържа в себе си четири счетоводни отчета на фирмата: Отчет за парични потоци; Счетоводен баланс; Отчет за приходи и разходи; Отчет за собствен капитал Не всяка фирма трябва да изготвя и четирите отчета. Обикновено ГФО се изготвя в рамките на счетоводното приключване на фирмата. Годишният финансов отчет на фирмата се обявява в Търговския регистър по нейното досие в срок до 30 юни на годината, следваща годината, за която се отнася.

Какво счетоводство се води за лица по граждански договор?

Противно на наложеното разбиране, данъци и осигуровки се дължат от фирмата и за лица, наети на граждански договор. И тук, както при трудовите договори, на месечна база се смятат дължими данъци и осигуровки. Също така, на наетите лица се издават служебни бележки за получени доходи. По-особено е счетоводството при самоосигуряващи се лица, които имат задължение да декларират на регулярни интервали пред НАП своите доходи и да внасят от свое име данъци и осигуровки.

Какво счетоводство се води при трудови договори?

Воденето на счетоводство при наети лица на трудов договор е сложно. Пред НАП се декларират факта на сключване и прекратяване на всеки трудов договор, а в някои случаи и изменението на договора. Необходимо е да се води отчет за използваните от всеки служител дни отпуск както и болнични и те да бъдат декларирани в НАП/НОИ. За всеки служител се изготвят ведомости и служебни бележки за получен доход. На месечна база се пресмята дължими данъци и осигуровки, които се внасят в държавния бюджет по различни сметки.

Как се води счетоводство за самоосигуряващи се лица?

Особеното при самоосигуряващите се лица е, на първо място, данъчното облагане. Самоосигуряващи се лица заплащат данък общ доход (данък върху приходите си), който декларират с данъчна декларация. По отношение на тях се прилагат не реално направени разходи, ами нормативно признати такива. Те са константен процент, с който данъчната основа (приходите) се намалява на годишна база. На следващо място, самоосигуряващите се лица през различни периоди от годината подават декларации пред НАП. Тези декларации са винаги по образец и се подават ежемесечно, на тримесечие или на годишна база.

Кои са основните счетоводни документи на една фирма?

Счетоводните документи на фирмата доказват документално извършени от нея разходи или отчетени приходи. Тези документи отразяват операции на фирмата, които имат отношение към нейното счетоводство. Най-често това са фактури или свързани с тях документи (кредитни и дебитни известия и протоколи). На следващо място са платежни нареждания, касови бележки, ордери и справки. Счетоводните документи, които една фирма издава, зависят много от характера на бизнеса. Те трябва да се издават и осчетоводяват (записват в специална сметка) навреме.

Кога трябва да имам касов апарат?

Касов апарат е необходим единствено когато се получават плащания в брой. През 2018 беше прието ново законодателство, което наложи нови различни правила за отчитане на дейността на онлайн магазините (Наредба 18), включително и по отношение на използването на касов апарат. Наредбата обаче беше изменяна неколкократно, а влизането й в сила и към момента е отложено.

Как се осигуряват собственици и управители на фирми?

Съдружниците и едноличните собственици на капитала в търговски дружества не следва да внасят задължително осигуровки. Не така стои обаче въпросът с управителите. Те трябва да се осигуряват по една от следните схеми: Като служители на фирмата (договорът за управление, по който се получава заплащане е приравнен на трудов); Като самоосигуряващи се лица. По-особени са ситуациите за управители-пенсионери и такива, които вече се осигуряват на максималния осигурителен доход.

Какви са особеностите на счетоводство за онлайн дейност?

Счетоводството при онлайн бизнеси не се отличава с нещо качествено различно от другите видове бизнес. По-специфичните казуси тук са свързани с това, че рядко се формира значителен по своя размер актив “на каса”, но за сметка на това е необходимо да се осчетоводят приходите и разходите по различни платежни канали. На осчетоводяване подлежат и приходите, които фирмата получава посредством платежни оператори като PayPal, Stripe, ePay и други. Наличието на множество платежни канали може да усложни счетоводната дейност. От друга страна онлайн бизнесите често използват и онлайн реклама, което в някои случаи може да наложи задължителна ДДС регистрация.

Какви са цените на счетоводни услуги и какво да очаквам?

Факторите, от които зависят цените на счетоводни услуги, са: Наличието и броят на служители на трудов и граждански договор; Количеството счетоводни документи за месец на фирмата; Наличието на касов апарат или стоки на склад; Регистрацията на фирмата по ЗДДС. Като трябва да имате в предвид, че най-ниски са цените за малки фирми, които не са регистрирани по ЗДДС и в които работят единствено съдружниците. Това обикновено са стартиращи бизнеси в сферата на информационните технологии. Счетоводното обслужване се усложнява при регистрация по ЗДДС, наемане на служители и разрастване на бизнеса, което се отразява и на цените на услугите.

Имате още въпроси ?

Тук сме за да помагаме

Елена Сотирова

Мениджър

(+359) 884105103

office@tiptrade.eu

отзиви

Какво е мнението на клиенти за Тип Трейд

Опитът на физически и юридически лица с нашите услуги

Kакво ни даде Тип Трейд? 
Цялостно обгрижване и професионални подходи, с които много бързо взехме адекватни решения в международния бизнес и електронната търговия.
Simeon Bogdanov
Creative Director, Epix
Работим заедно от 6 години и добре е да кажем, че мога за всичко да разчитам на тях - за безпроблемното счетоводно състояние на дружеството ми. За този период на работа имаме ръст от приблизително 70% на годишна база.
Alex Petrovic
Manager, MegaSpeed Transport
До сега два пъти съм ползвал услугите на tiptrade.eu и съм доволна от скоростта на изпълнение на превода на документи, а и спестих малко пари от такси.
Ivana Antonova
Manager, Sairula
Спестиха ми разкарването напред назад и за мен беше важно да си свърша работата навреме, което се и случи, като изключим стечения на обстоятелствата, които не зависиха от тях! Оценката ми е отлична!
Georgy Todorov
Manager, Pharmacy GreenLifes
Εξαιρετική δουλειά και επικοινωνία, μου γλιτώσατε χρόνο, σίγουρα νεύρα!
Vasilis Papadopulos
General Manager, Papadopulos Bulding Inovation