ВСИЧКО, КОЕТО ТРЯБВА ДА ЗНАМ

Изискване за отваряне на ресторант, кафе, закусвалня, кафе, нон - стоп

Регистрация на фирма, издаване на разрешителни и необходими процедури

Iziskvania-za-Transportna-firma-01

Заведение за хранене може да се отвори под различна форма – ресторант, бистро, закусвалня, будка за закуски и други. За да се отвори, който и да е от тези видове заведения за хранене, трябва да отговаряте на редица изисквания, както и да преминем през някои законови процедури.

Помещението, което смятате да ползвате за ресторант или друго заведение, може да бъде ваше собствено или взето под наем. Правото на ползване или на собственост, трябва да се докаже с представянето на договор за наем, нотариален акт или друг подобен документ. Ако имотът не е бил вече ресторант или друго заведение, ще трябва да се извърши преустрояване на имота.

Преди това разбира се, трябва да регистрирате търговско дружество.

Изисквания за откриване на заведение:

 След като вече имате регистрирано дружество, трябва да отговаряте на някои изисквания:

Основните от тях са:

 • Да се покрият изисквания към сградата и  помещенията;
 • Регистрация на обект с обществено предназначение;
 • Регистрация на работно време;
 • Въвеждане на правилата за безопасност на храните;
 • Категоризация;
 • Трудова медицина;
 • Пожарна безопасност;

Регистрация на обект с обществено предназначение

По-голямата част от бизнес дейностите изискват регистрация на обекта в регистъра на обектите с обществено предназначение. Тази регистрация се извършва към Регионалната здравна инспекция (РЗИ) по мястото на обекта.

За да се направи успешно вписването в регистъра, обектът трябва да отговаря на здравните изисквания.

Регистрация на работно време

Регистрацията на работно време за ресторант или друго заведение се извършва към общината, като всяка община може да въведе свои специфични изисквания. Задължението за регистрация на работно време възниква от момента на започване на дейността. Срокът за регистрирането е между седмица и месец.

Безопасност на храните в ресторантите

Осигуряването на безопасността на храните е от най-трудоемките процедури при отварянето на заведение.

За да се премине успешно процедурата, помещението трябва:

 • да отговаря на санитарно-хигиенни изисквания;
 • да има разработена технологична документация за  групите храни, които ще се продават в обекта;
 • да има въведени добри практики за производство и   търговия с храни и система за анализ на опасностите и контрол на  критичните точки (HACCP) или система за управление на безопасността на     храните.

Категоризация на обекта

След като сме приключили с гореописаните процедури следващата стъпка е да категоризираме обекта. Взависимост от броя на звездите, които ще получи ресторантът, зависят и много от изискванията. Категоризацията се извършва от Агенцията по туризма.

Документация по трудова медицина

В документацията по трудова медицина се описват условията на труд , а също се прави анализ на опасностите, които могат да се предизвикат от електрическите уреди и оборудването, както и на други опасности , които могат да окажат неблагоприятно въздействие на здравето на работещите .

Включва също имедицински прегледи, видът на които се определя от професионалните рискове, които могат да настъпят.

Документацията по трудова медицина се разработва след започване на работа на обекта или след издаване на разрешителни от ОДБХ и общината.

Разрешително от службата по пожарна безопасност

Основното изискване на службата по пожарна безопасност е вратите на помещенията да се отварят навън, да има осигурен пожарогасител, електрическите уреди да са в изправност и да не създават опасност от възникване на пожари.

Ние сме до Вас през целия път:

 1. Регистрация на фирма;
 2. Консултация, изготвяне, попълване и подаване на необходимата документация за издаване на необходимите разрешителни;
 3. Спестявате ценно време, като с нашите знания и умения ще извършим цялата процедура вместо Вас.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛУГИ:

Елена Сотирова
Ескперт в Тип Трейд
Бързо запитване
Счетоводни актуализации

Вземи най-актуалната информация за твоя бизнес!

Имаш нужда от консултация?

Консултирай се сега!

Начало