Превод и легализация - CERTIND - ISO: 9001:2015 Сертификат на ТИП ТРЕЙД ЕООД, Стандарт за високо качество на услугите и организация на вътрешните процеси във фирма в Петрич, София, Шумен, Пловдив
Стандарти ISO: 9001:2015

Система за управление на качеството EU BG ISO 9001:2015 - № 21330 C

Официален превод и легализация на документи

Избор от 47 езика за официален превод извършван от сертифицирани преводачи към МВнР

Система за управление на качеството EU BG ISO 9001:2015 - № 21330 C

Легализация и заверка с апостил от наш представител пред държавни институции

Система за управление на качеството EU BG ISO 9001:2015 - № 21330 C

Заверени преводи на официални и частни документи и други книжа

Система за управление на качеството EU BG ISO 9001:2015 - № 21330 C

Специализирани преводи на медицински, юридически, технически и др. терминология

Система за управление на качеството EU BG ISO 9001:2015 - № 21330 C

Успешно получихме вашето запитване.
Обикновенно отговаряме в рамките на няколко минути, като в редки случаи до 3 часа в работно време и в зависимост от услугата, наш експерт ще се свърже с вас. 
Очаквайте ни скоро!
НЕУСПЕШНО ИЗПРАЩАНЕ !

1) Проверете дали имате връзка с интернет не е прекъснала!
2) Проверете дали сте попълнили всички полета!
* Ако проблема продължава след 2-ри опит, моля свържете се директно с нас на +359884105103
Услуги по превод

Система за управление на качеството EU BG ISO 9001:2015 - № 21330 C

Стъпки за превод

Система за управление на качеството EU BG ISO 9001:2015 - № 21330 C

Езици

Система за управление на качеството EU BG ISO 9001:2015 - № 21330 C

Цени

Система за управление на качеството EU BG ISO 9001:2015 - № 21330 C

Въпроси

Система за управление на качеството EU BG ISO 9001:2015 - № 21330 C

Услуги

Видове услуги по официален превод

Официален превод на документи на български - от руски, английски, немски, испански, турски, френски, датски, гръцки, македонски, румънски, сръбски, италиански, полски - Топ цена за Петрич, София, Сандански - tiptrade.eu

Превод на документи

 • Писмени преводи
 • Официални документи
Категория на документите
Официален превод и легализация с апостил на документи от български - на руски, английски, немски, испански, турски, френски, датски, гръцки, македонски, румънски, сръбски, италиански - Топ цена за Петрич, София, Сандански - tiptrade.eu

Легализация на документи

 • Предхождащи заверки и превод
 • Сдобиване с апостил
 • Заверка в посолство
Превод на медицински документи на Български ( бг, bg език ) правни и юридически, технически и финансови договори, сертификати в Петрич софия . топ цена - tiptrade.eu

Специализирани преводи

 • Медицински документи
 • Юридически
 • Технически
 • Финансови и други
Виж детайли
Онлайн официален превод на документи от български на руски, английски, немски, испански, турски, френски, датски, гръцки, македонски, румънски, сръбски, италиански, полски - Топ цена за подписан с електронен подпис - tiptrade.eu

Онлайн преводи

 • Онлайн на 47 езика
 • Получаваш на имейл с нужните реквизити

Заверени преводи

 • Официални документи
 • Частни документи

Поръчай превод сега

 • Обикновенна поръчка - до 48 часа (без легализация)
 • Бърза поръчка - до 24часа (без легализация)
 • Експресна поръчка - в рамите на работния ден (без легализация)
 • С вкл. легализация - до 7 раб.дни
Начало

Стъпки за Превод и Легализация на Документи

Те са бързи и лесни още от самото начало

 • Попълваш въпросника

  Ще се свържем с теб до 2 часа

 • Получаваш оферта с крайна цена

  След като видим какъв ще са езиците за превод, срока и вида на документите.

 • Изпращаш документите

  В зависимост дали е заявена и легализация на документи срока е от 8 ч. до 7 раб. дни.

Превод и легализация от / на различни езици

Тип Трейд предлага превод и легализация на документи от / на различни езици

Поръчай превод

Каква е цената за Преводачески услуги

Цените за писмени преводи са разделени в четири групи според вида на документа и използваната терминология.

1. Група документи за превод

Удостоверение за раждане
Удостоверение за граждански брак
Удостоверение за семейно положение
Удостоверение за наследници
Удостоверение за постоянен адрес
Удостоверение за настоящ адрес
Удостоверение за съпруг/а и родствени връзки
Смъртен акт
Свидетелство за свето кръщение
Свидетелство за църковен брак
Свидетелство за съдимост
Други с подобно ниво на сложност

2. Група документи за превод

Диплома за средно образование
Диплома за висше образование
Приложение към дипломи за висше образование
Сертификати за придобита специалност
Академична справка
Уверение от ВУЗ
Удостоверение за завършен клас
Удостоверение за преместване
Удостоверение за придобита професионална квалификация
Удостоверение за актуално състояние на фирма
Удостоверение от Агенция за социално подпомагане
Удостоверения от банка
Удостоверение от отдел (сектор) "Пътна полиция"
Удостоверение от отдел (сектор) "Български документи за самоличност"
Други с подобно ниво на сложност

3. Група

Декларация
Данъчна декларация
Трудов договор
Пълномощно
Препоръка
Трудова книжка
Имонизационен паспорт
Длъжностна характеристика
Счетоводни отчети
Дружествен договор
Протокол от общо събрание на дружество
Медицински и технически приложения към дипломи за висше образование
Медицински и технически академични справки
Документи от общ характер в свободен текст
Други с подобно ниво на сложност

4. Група

Епикриза
Медицинско изследване
Медицинско направление
Медицинска свидетелство
Протокол за лечение в чужбина
Експертно решение (ТЕЛК)
Решение от съд
Постановление от съд
Становище от съд
Препис-извлечение от държавен вестник
Доклад от одитор
Техническа спецификация
Ръководство за работа (машини, софтуери и др.)
Закони, наредби, директиви и други актове
Други с подобно ниво на сложност
въпроси на клиенти

Често задавани въпроси при поръчка на превод

Какво представлява Апостил ( Apostille ) ?

Апостилът (Apostille) е удостоверение с печат/щампа за заверка (легализиране) на документ от държавата, в която документът е издаден. Притежаващите апостил документи се освобождават от всякаква допълнителна форма на легализация в държавите, които са членки в Хагската конвенция от 1961 г. (вж. въпрос: Кои държави са членки по Хагската конвенция за премахване на изискването за легализация на чуждестранни публични .

Как се легализира български образователен документ ?

Образователни документи са диплома и приложение за висше образование, диплома за средно образование, уверение за записан семестър, удостоверение за завършен клас, академична справка и много други документи свързани със степените на българската образовантелна система. Този род документи се издават от образователни институции, които са акредитирани от Министерство на образованието и науката.

Колко струва легализацията и как таксува легализацията ?

Легализацията се таксува на заверка/апостил в дадена държавна администрация. Един документ може да бъде необходимо да се завери в повече от една администрация. При легализацията нямат значение физическите и преводаческите страници, освен когато документът следва да се завери от Главна дирекция "Национална полиция" (напр. удостоверение за притежание на автомобил, личен документ и други )

Каква е разликата между програма за електронен апостил и електронен регистър ?

Разлики между програма за електронен апостил и електронния регистър: - програма за електронен апостил (e-APP) - възможност за подаване на заявление за електронен и/или хартиен апостил, заплащане, получаване на електронен апостил и справка на вече издаден такъв; - електронен регистър (е-Регистър) - може да се извършва единствено справка на вече издаден апостил (по уникалния номер на апостила). В България електронен регистър за издадени апостили поддържат Министерство на правосъдието и Министерство на външните работи, както и и Националният център за информация и документация като освен електронен регистър предоставя и програма за електронен апостил.

Легализация на Смъртен акт ( документ за починало лице )

Този документ е от I група документи. (*Когато документът следва да послужи пред държава, която не е членка в Хагската конвенция и няма двустранни отношения с България (напр. Канада), вж. въпрос "Легализация на Общински документи за държави извън Хагската конвенция от 1961г.") Документ, издаден в България 1. Изисквания към оформлението на документа. 1.1. Препис-извлечение с правоъгълен печат, удостоверяващ положените подписи и печати, от общината издаваща документа. 2. Стъпки за легализация на документа и такси. 2.1. Фирмена такса за превод на документа. 2.2. Такса държавна за Областна администрация Област София-град. 2.3. Такса фирмена за внасяне на документа в Областна администрация Област София-град. 2.4. Такса държавна за Дирекция "Консулски отношения" към МВнР. 2.5. Такса фирмена за внасяне на документа в Дирекция "Консулски отношения" към МВнР. Срок за изпълнение на поръчката: Превод - 48 часа (обикновена поръчка); 24 часа (бърза поръчка); в рамките на деня (експресна поръчка). Областна администрация Област София-град - обикновена поръчка - от 2 до 7 работни дни. Дирекция "Консулски отношения" към МВнР - обикновена поръчка - 4 работни дни; - бърза поръчка - 2 работни дни; - експресна поръчка - 1 работен ден

Легализация на Диплома за средно образование

Този документ е от II или III група документи (в зависимост от изучавания профил). Документ, издаден в България 1. Изисквания към оформлението на документа. 1.1. Подпис на титуляря до снимката и печат на училището; подписи на директор и комисия; да няма поправки по дипломата; всички празни полета да бъдат унищожени с тирета; легализира се като снет препис от нотариус (прилага се оригиналът за справка). 2. Стъпки за легализация на документа и такси. 2.1. Фирмена такса за превод на документа. 2.2. Такса държавна за Национален център за информация и документация. 2.3. Такса фирмена за внасяне на документа в Национален център за информация и документация. 2.4. Такса държавна за Дирекция "Консулски отношения" към МВнР. 2.5. Такса фирмена за внасяне на документа в Дирекция "Консулски отношения" към МВнР. Срок за изпълнение на поръчката: Превод - 48 часа (обикновена поръчка); 24 часа (бърза поръчка); в рамките на деня (експресна поръчка). Национален център за информация и документация - обикновена поръчка - 6 работни дни; - бърза поръчка - 3 работни дни; - експресна поръчка - 2 работни дни. Дирекция "Консулски отношения" към МВнР - обикновена поръчка - 4 работни дни; - бърза поръчка - 2 работни дни;

Легализация на Свидетелство за свето кръщение

Този документ е от I група документи. Документ, издаден в България 1. Изисквания към оформлението на документа. 1.1. Оригинал с мокър печат и подпис от облатсната Света митрополия или препис от нотариус (оригиналът се прилага за справка); свидетелства издадени от Рилския и Бачковския манастир не е необходимо да имат заверка от обл. Света митрополия. 2. Стъпки за легализация на документа и такси. 2.1. Фирмена такса за превод на документа. 2.2. Такса държавна за Свети Синод. 2.3. Такса фирмена за внасяне на документа в Свети Синод. 2.4. Такса държавна за Дирекция "Консулски отношения" към МВнР. 2.5. Такса фирмена за внасяне на документа в Дирекция "Консулски отношения" към МВнР. Срок за изпълнение на поръчката: Превод - 48 часа (обикновена поръчка); 24 часа (бърза поръчка); в рамките на деня (експресна поръчка). Свети Синод - 2 работни дни. Дирекция "Консулски отношения" към МВнР - обикновена поръчка - 4 работни дни; - бърза поръчка - 2 работни дни; - експресна поръчка - 1 работен ден. Документ, издаден от чужда държава 1.2. В случаите, в които документът идва от държава, която не е членка на Хагската конвенция и няма двустранна спогодба, то той трябва да бъде издаден като оригинал с мокър печат от външно министерство на съответната държава и печат от посолството на България в дадената държава. 1.3. За Македония, Румъния, Русия и други страни, с които имаме двустранни отношение документът може да се легализира без АПОСТИЛ (вж. въпрос "Списък на държавите, с които България има подписана двустранна спогодба"). 2. Стъпки за легализация на документа и такси. 2.1. Фирмена такса за превод на документа. 2.2. Такса държавна за Нотариус. 2.3. Такса фирмена за Нотариус. Срок за изпълнение на поръчката: Превод - 48 часа (обикновена поръчка); 24 часа (бърза поръчка); в рамките на деня (експресна поръчка). Нотариус - обикновена поръчка - 2 работни дни; - експресна поръчка - 1 работен ден. Документ, издаден от чужда държава 1.2. В случаите, в които документът идва от държава, която не е членка на Хагската конвенция и няма двустранна спогодба, то той трябва да бъде издаден като оригинал с мокър печат от външно министерство на съответната държава и печат от посолството на България в дадената държава. 1.3. За Македония, Румъния, Русия и други страни, с които имаме двустранни отношение документът може да се легализира без АПОСТИЛ (вж. въпрос "Списък на държавите, с които България има подписана двустранна спогодба"). 2. Стъпки за легализация на документа и такси. 2.1. Фирмена такса за превод на документа. 2.2. Такса държавна за Нотариус. 2.3. Такса фирмена за Нотариус. Срок за изпълнение на поръчката: Превод - 48 часа (обикновена поръчка); 24 часа (бърза поръчка); в рамките на деня (експресна поръчка). Нотариус - обикновена поръчка - 2 работни дни; - експресна поръчка - 1 работен ден.

Какви заверки трябва да има документ издаден от чужда държава?

За да послужи документ, издаден от чужда страна в Република България следва да бъде оформен според изискванията за легализация, които могат да бъдат различни в зависимост от коя държава е издаден документа. Изискванията към оформлението на документа, в зависимост от държата, която е издала документа са: 1. С апостил (apostille) от държави-членки на Хагската конвенция (вж. въпрос "Кои държави са членки в Хагската конвенция?"). 2. В случаите, в които документът идва от държава, която не е членка на Хагската конвенция и няма двустранна спогодба, то той трябва да бъде издаден като оригинал с мокър печат от външно министерство на съответната държава и печат от посолството на Република България в дадената държава. 3. За Македония, Румъния, Русия и други страни, с които Република България има двустранни отношение документът може да се легализира без апостил (вж. въпрос "Списък на държавите, с които България има подписана двустранна спогодба"). Освен изискванията описани по-горе, документът следва да бъде преведен на български език и подписът на заклетия преводач да бъде удостоверен от нотариус.

Легализация на Удостоверение на чужд гражданин с документ за сключен брак в България

Този документ е от I група документи. (*Когато документът следва да послужи пред държава, която не е членка в Хагската конвенция и няма двустранни отношения с България (напр. Канада), вж. въпрос "Легализация на Общински документи за държави извън Хагската конвенция от 1961г.") Документ, издаден в България 1. Изисквания към оформлението на документа. 1.1. Оригинал с правоъгълен печат, удостоверяващ положените подписи и печати, от общината издаваща документа. 2. Стъпки за легализация на документа и такси. 2.1. Фирмена такса за превод на документа. 2.2. Такса държавна за Областна администрация Област София-град. 2.3. Такса фирмена за внасяне на документа в Областна администрация Област София-град. 2.4. Такса държавна за Дирекция "Консулски отношения" към МВнР. 2.5. Такса фирмена за внасяне на документа в Дирекция "Консулски отношения" към МВнР. Срок за изпълнение на поръчката: Превод - 48 часа (обикновена поръчка); 24 часа (бърза поръчка); в рамките на деня (експресна поръчка). Областна администрация Област София-град - обикновена поръчка - от 2 до 7 работни дни. Дирекция "Консулски отношения" към МВнР - обикновена поръчка - 4 работни дни; Документ, издаден от чужда държава. 1. Изисквания към оформлението на документа. 1.1. С АПОСТИЛ от държави-членки на Хагската конвенция (вж. въпрос "Кои държави са членки в Хагската конвенция?"). 1.2. В случаите, в които документът идва от държава, която не е членка на Хагската конвенция и няма двустранна спогодба, то той трябва да бъде издаден като оригинал с мокър печат от външно министерство на съответната държава и печат от посолството на България в дадената държава. 1.3. За Македония, Румъния, Русия и други страни, с които имаме двустранни отношение документът може да се легализира без АПОСТИЛ (вж. въпрос "Списък на държавите, с които България има подписана двустранна спогодба"). 2. Стъпки за легализация на документа и такси. 2.1. Фирмена такса за превод на документа. 2.2. Такса държавна за Нотариус. 2.3. Такса фирмена за Нотариус. Срок за изпълнение на поръчката: Превод - 48 часа (обикновена поръчка); 24 часа (бърза поръчка); в рамките на деня (експресна поръчка)

Легализация на Документ издаден от посолство на чужда държава в България

Този документ е от II, III или по висока група документи. Документ, издаден в България 1. Изисквания към оформлението на документа. 1.1. Оригинал с печат на съответното посолство и подпис на консула. 2. Стъпки за легализация на документа и такси. 2.1. Фирмена такса за превод на документа. 2.2.Такса държавна за Дирекция "Консулски отношения" към МВнР. 2.3. Такса фирмена за внасяне на документа в Дирекция "Консулски отношения" към МВнР. Срок за изпълнение на поръчката: Превод - 48 часа (обикновена поръчка); 24 часа (бърза поръчка); в рамките на деня (експресна поръчка). Дирекция "Консулски отношения" към МВнР - КО - обикновена поръчка - 4 работни дни; - бърза поръчка - 2 работни дни; - експресна поръчка - 1 работен ден.

Как се изчислява цената на една преводаческа страница ?

Една преводаческа страница съдържа 1800 знака с интервалите (1500 знака без интервалите). Общият брой знаци на извършения писмен превод могат да бъдат проверени в word - Word Count - Characters (with spaces) / Броене на думи - Знаци (с интервалите). За да се изчислят броят на страниците, общият брой значи с интервали се разделя на 1800.

Имате още въпроси ?

Тук сме за да помагаме

Елена Сотирова

Мениджър

(+359) 884105103

office@tiptrade.eu

Ако Вече си наясно с вида на документа и Срока

Преведи документите сега

Начало

отзиви

Какво е мнението на клиенти за Тип Трейд

Опитът на физически и юридически лица с нашите услуги

Kакво ни даде Тип Трейд? 
Цялостно обгрижване и професионални подходи, с които много бързо взехме адекватни решения в международния бизнес и електронната търговия.
Simeon Bogdanov
Creative Director, Epix
Работим заедно от 6 години и добре е да кажем, че мога за всичко да разчитам на тях - за безпроблемното счетоводно състояние на дружеството ми. За този период на работа имаме ръст от приблизително 70% на годишна база.
Alex Petrovic
Manager, MegaSpeed Transport
До сега два пъти съм ползвал услугите на tiptrade.eu и съм доволна от скоростта на изпълнение на превода на документи, а и спестих малко пари от такси.
Ivana Antonova
Manager, Sairula
Спестиха ми разкарването напред назад и за мен беше важно да си свърша работата навреме, което се и случи, като изключим стечения на обстоятелствата, които не зависиха от тях! Оценката ми е отлична!
Georgy Todorov
Manager, Pharmacy GreenLifes
Εξαιρετική δουλειά και επικοινωνία, μου γλιτώσατε χρόνο, σίγουρα νεύρα!
Vasilis Papadopulos
General Manager, Papadopulos Bulding Inovation