ВСИЧКО, КОЕТО ТРЯБВА ДА ЗНАМ

Стартиране на производствено предприятие

Регистрация на фирма, издаване на лицензи и необходими процедури

изисквания за фирма за производство-01

Първо трябва да решите в коя сфера ще работите и каква ниша възнамерявате да заемете на индустриалния пазар. Преди да създадете собствено производство, трябва да направите бизнес план, който да отчита всички разходи, загуби, рискове, прогнозни печалби и оборот. Също така е добре да имате изготвен маркетингов план, който да определи и целевата аудитория.

Предприятия се делят на:

 • Стопанско предприятие
 • Нестопанско предприятие

Основната цел на стопанските предприятия е производството на стоки и/или извършването на услуги.

В случая се интересуваме от производството на стоки.

Как да определите какъв е вида на вашето производствено предприятия - те се делят на:

 • Промишлени - цехове, фабрики, заводи и др.
 • Селскостопански - земеделски стопанства, животновъдни ферми и др.

Законът за счетоводството определя 4 категории предприятия според балансовата стойност на активите, нетните приходи от продажби и броя на заетите:

 • Микропредприятия - до 10 работни места;
 • Малки предприятия - до 50 работни места;
 • Средни предприятия - до 250 работни места;
 • Големи предприятия - над 250 работни места.

Ние сме до Вас през целия път:

 1. Регистрация на фирма;
 2. Консултиране, изготвяне, попълване и подаване необходимата документация пред съответните институции;
 3. Спестете ценно време, като с нашите знания и умения ще изпълним всички необходими процедури вместо Вас.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛУГИ:

Елена Сотирова
Ескперт в Тип Трейд
Бързо запитване
Счетоводни актуализации

Вземи най-актуалната информация за твоя бизнес!

сектори

Още сектори, в които можем да помогнем

Изисквания за стартиране на фирма за международен товарен транспорт ✔️ Транспортна дейност ✔️ Лиценз и разрешителни за превоз на товари ✔️ Държавни такси ✔️ Разходи по обслужване на дейността ✔️ Счетоводни разходи | Tiptrade.eu, Регистрация в София, Пловдив, Благоевград, Сандански, Петрич, Варна, Шумен.

Транспорт

 • Издаване на Лиценз
 • Представителство в КАТ
 • Лице с професионална компетентност
Виж детайли

Ресторантньорство

 • Регистрация на обект с обществено предназначение
 • Регистрация на работно време
 • Категоризация;
Виж детайли

Строителство

 • Регистрация в камарата на Строителите (ако е нужно)
 • Издаване на разрешителни
Виж детайли

Производство

 • Регистрация на обект
 • Правилник за безопасност
 • и още
Виж детайли

Електронна търговия

 • Регистрация на е-магазин в НАП
 • Регистрация по OSS
 • Разрешителни, лицензи, Митници, Внос от трети страни - Китай, Турция
Виж детайли

Търговия на едро и дребно

 • Регистрация на обект
 • Разрешителни, лицензи, Митници
 • Внос/Износ от ЕС, трети страни - Китай, Турция
Виж детайли

Хотелиерство

 • Издаване на Лиценз
 • Представителство в КАТ
 • Лице с професионална компетентност ...
Виж детайли
Законови изисквания за отваряне на фирма за продажба на лекарствени продукти ✔️ Диплома за Магистър-фармацевт✔️ Помощник-фармацевт ✔️ Разрешителни от ИАЛ ✔️ РЗИ ✔️ Регистрация на специално пригоден обект✔️ Държавни такси✔️ Даначно - счетоводни изисквания ✔️Tiptrade.eu - София, Пловдив, Варна, Благоевград, Петрич, Сандански.

Фармация

 • Издаване на Лиценз
 • Представителство в КАТ
 • Лице с професионална компетентност ...
Виж детайли

Хазарт и игрални зали

 • Издаване на Лиценз
 • Представителство в КАТ
 • Лице с професионална компетентност ...
Виж детайли
Имаш нужда от консултация?

Консултирай се сега!

Начало