ВСИЧКО, КОЕТО ТРЯБВА ДА ЗНАМ

Изисквания за откриване на аптека от помощник фармацефт

Регистрация на фирма, издаване на лицензи и необходими процедури

изисквания-за-продажба на лекарства - аптекарска-фармацевтична-дейност-01

Процедурите по издаване на разрешения за търговия на дребно с лекарства са по реда на глава Десета от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, влязъл в сила от 13 април 2007 г. Необходимите документи се подават в Министерството на здравеопазването.

На първо място е необходимо да регистрирате фирма.

Освен регистрация на фирма, нужен ви е и магистър-фармацевт, в случай че самите вие не сте такъв. Въпросният фармацевт е необходимо да бъде назначен на трудов договор в аптеката ви, за да може да я ръководи и управлява по смисъла на закона. Ръководителят на аптеката трябва да е магистър-фармацевт, съответно помощник-фармацевт, в предвидените от закона случаи да не е лишен от правото да упражнява професията; да не е осъждан за престъпления, свързани с упражняване на професията му, за престъпления против собствеността и стопанството или за умишлени престъпления срещу личността; да има най-малко една година стаж като магистър-фармацевт.

Лицата, които ще получават разрешение за новооткриващи се аптеки ще са длъжни да представят заявление по образец, нотариално заверено копие от завършена образователна степен магистър по фармация или помощник фармацевт, свидетелство за съдимост на ръководителя на аптеката, удостоверение за трудов стаж, медицинско свидетелство на ръководителя на аптеката, удостоверение за вписване в регистъра на районната колегия на Български фармацевтичен съюз – за ръководителя на аптеката и становище на БФС, нотариално заверено копие на актуално удостоверение за вписване в търговския регистър, разрешение за ползване, хигиенно заключение, инвестиционен проект и документ, удостоверяващ правното основание за ползване на помещенията.

Ние сме до Вас през целия път:

 1. Регистрация на фирма;
 2. Консултиране, изготвяне, попълване и подаване на необходимата документация за издаване на необходимите разрешителни;
 3. Спестете ценно време, като с нашите знания и умения ще изпълним всички необходими процедури вместо Вас.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛУГИ:

 • Пълно счетоводно обслужване
 • Безплатни консултации със специалисти по данъчно-счетоводни и правни казуси;
 • Застраховане
 • Кредитиране
 • Представителство пред институции
 • Административни услуги
Елена Сотирова
Ескперт в Тип Трейд
Бързо запитване
Счетоводни актуализации

Вземи най-актуалната информация за твоя бизнес!

сектори

Още сектори, в които можем да помогнем

Изисквания за стартиране на фирма за международен товарен транспорт ✔️ Транспортна дейност ✔️ Лиценз и разрешителни за превоз на товари ✔️ Държавни такси ✔️ Разходи по обслужване на дейността ✔️ Счетоводни разходи | Tiptrade.eu, Регистрация в София, Пловдив, Благоевград, Сандански, Петрич, Варна, Шумен.

Транспорт

 • Издаване на Лиценз
 • Представителство в КАТ
 • Лице с професионална компетентност
Виж детайли

Ресторантньорство

 • Регистрация на обект с обществено предназначение
 • Регистрация на работно време
 • Категоризация;
Виж детайли

Строителство

 • Регистрация в камарата на Строителите (ако е нужно)
 • Издаване на разрешителни
Виж детайли

Производство

 • Регистрация на обект
 • Правилник за безопасност
 • и още
Виж детайли

Електронна търговия

 • Регистрация на е-магазин в НАП
 • Регистрация по OSS
 • Разрешителни, лицензи, Митници, Внос от трети страни - Китай, Турция
Виж детайли

Търговия на едро и дребно

 • Регистрация на обект
 • Разрешителни, лицензи, Митници
 • Внос/Износ от ЕС, трети страни - Китай, Турция
Виж детайли

Хотелиерство

 • Издаване на Лиценз
 • Представителство в КАТ
 • Лице с професионална компетентност ...
Виж детайли
Законови изисквания за отваряне на фирма за продажба на лекарствени продукти ✔️ Диплома за Магистър-фармацевт✔️ Помощник-фармацевт ✔️ Разрешителни от ИАЛ ✔️ РЗИ ✔️ Регистрация на специално пригоден обект✔️ Държавни такси✔️ Даначно - счетоводни изисквания ✔️Tiptrade.eu - София, Пловдив, Варна, Благоевград, Петрич, Сандански.

Фармация

 • Издаване на Лиценз
 • Представителство в КАТ
 • Лице с професионална компетентност ...
Виж детайли

Хазарт и игрални зали

 • Издаване на Лиценз
 • Представителство в КАТ
 • Лице с професионална компетентност ...
Виж детайли
Имаш нужда от консултация?

Консултирай се сега!

Начало