ВСИЧКО, КОЕТО ТРЯБВА ДА ЗНАМ

Изисквания за стартиране на транспортна дейност

Регистрация на транспортна фирма, издаване на лицензи и необходими процедури

Iziskvania-za-Transportna-firma-01

Преди да започнете каквото и да е, трябва да вземете решение къде и какво ще превозвате. Имате възможност да осъществявате транспорт както на пътници, така и на товари. Можете да пътувате в  България, в рамките на Европейския съюз и извън него. На който и вариант да се спрете, ще Ви е необходима регистрация на търговско дружество.

Регистрация на транспортна фирма

Това означава, че можете да избирате измежду ЕООД, ООД, ЕАД, АД, СД, КД, КДА или ЕТ. Практиката показва, че най-често избираните форми са ЕООД и ООД. Можете да извършвате превоз както със собствени, така и с взети под наем или на лизинг автомобили.

Издаване на Транспортен лиценз

След като вече имате регистрирано дружество, трябва да се сдобиете с т.нар. транспортен лиценз. Имате няколко варианта за това:

· лиценз за извършване на превоз на пътници или товари на територията на Р България 

· лиценз за извършване на превоз на пътници или товари в ЕС, нарича се още лиценз на Общността.

· за извършване на международни превози, т.е. извън ЕС, трябва да се сдобиете освен с лиценз на Общността, и с разрешително за държавата, на чиято територия се осъществява превоза, когато такова се изисква.

Издаване на Лиценз за превоз на товари - лиценз на Общността

Процедурата за издаването на лиценза за превоз на товари стартира с подаване на писмено Заявление  по образец до Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията по предложение на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация".

За да бъде издаден лиценз на българска фирма за превозна товари трябва да бъдат спазени следните изисквания:

Благонадеждност на транспортната фирма

Изискването за благонадеждност е изпълнено, когато ръководителите на транспортната дейност не са осъждани за умишлени престъпления от общ характер по Наказателния кодекс или не са лишени с присъда от правото да упражняват транспортна дейност.

Професионална компетентност

Ръководителят на транспортната дейност трябва да притежава Удостоверение за професионална компетентност, издадено от Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация” или Удостоверение за професионална компетентност, издадено от компетентен орган на държава - членка на Европейския съюз. Имайте предвид, че едно лице може да е ръководител на транспортна дейност на не повече от две фирми, извършващи транспортна дейност.

Финансова стабилност

тя е налице, когато търговецът няма задължения за данъци и осигуровки и разполага с достатъчно средства за гарантиране на нормалната работа на транспортното предприятие.

Установяване на територията на Р България

Транспортната фирма трябва да  разполага със собствен или нает експлоатационен център, гаражна площ и офис.

Спазването на всяко изискване следва  да се удостовери със съответния документ. Обстоятелствата, декларирани в договорите, декларациите и др., подлежат на контрол и се контролират и проверяват преди издаване на лиценза от лицензиращия орган, поради което е добре при подготовка на комплекта от документи да се използват консултантски услуги на специалисти, които са запознати с практическите изисквания по издаването на такъв лиценз.

Срокът, в който се издава или се отказва издаването на лиценз за превоз на товари е 30 календарни дни от датата на подаване на заявлението. Лицензът се издава в един екземпляр, като към него се издават и толкова заверени копия на лиценз на Общността, колкото са на брой превозните средства. Лицензът принадлежи на фирмата – превозвач и не подлежи на преотстъпване. Оригиналът на Лиценза за превоз на товари трябва да се съхранява у превозвача. Задължително на борда на автомобила трябва да се намира заверено копие от Лиценза за превоз на товари, издадено на името на фирмата, извършваща превоза и да се предостави при поискване от контролните органи.

Лицензът за превоз на товари НЕ е безсрочен! Той се издава със срок на валидност 10 години, след което подлежи на подновяване.

Ние сме до Вас през целия път:

1. Регистрация на Транспортна фирма;
2. Консултация, изготвяне, попълване и подаване на необходимата документация за издаване на лиценз;
3. Спестявате ценно време, като с нашите знания и умения ще извършим цялата процедура по регистрация и получаване на лиценз вместо Вас;
4. Ако вече имате регистрирана фирма, можете да ползвате нашите услуги само за издаване на лиценз на Общността и заверени копия на лиценз на Общността за международен автомобилен превоз, както и за годишна Финансова стабилност.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛУГИ: 

 • Пълно счетоводно обслужване
 • Безплатни консултации със специалисти по данъчно-счетоводни и правни казуси;
 • Застраховане
 • Кредитиране
 • Представителство пред институции
 • Административни услуги
 • Регистрация на МПС в КАТ
 • Експлоатационен център
 • Гаражна площ
 • Ръководител транспортна дейност

Елена Сотирова
Ескперт в Тип Трейд
Бързо запитване
Счетоводни актуализации

Вземи най-актуалната информация за твоя бизнес!

консултация за транспортна фирма

Имате специфични въпроси за Транспортна дейност и какви са даначно - счетоводните изисквания ?

Представи се за да бъдем по продуктивни

Изберете въпросите относно транспортна дейност:
Посочете как ще ви бъде най-комфортно да се свържем с вас:
Изпратено успешно.
Ще се свържем с вас в рамките на 48 часа!
Грешка!

1) Проверете дали имате връзка с интернет не е прекъснала!
2) Проверете дали сте попълнили всички полета!
* Ако проблема продължава след 2-ри опит, моля свържете се директно с нас по телефона!
Изберете услугите от които се нуждаете:
Посочете как ще ви бъде най-комфортно да се свържем с вас:
Успешно получихме вашето запитване.
Обикновенно отговаряме в рамките на няколко минути, като в редки случаи до 3 часа в работно време и в зависимост от услугата, наш експерт ще се свърже с вас. 
Очаквайте ни скоро!
НЕУСПЕШНО ИЗПРАЩАНЕ !

1) Проверете дали имате връзка с интернет не е прекъснала!
2) Проверете дали сте попълнили всички полета!
* Ако проблема продължава след 2-ри опит, моля свържете се директно с нас на +359884105103

сектори

Още сектори, в които можем да помогнем

Изисквания за стартиране на фирма за международен товарен транспорт ✔️ Транспортна дейност ✔️ Лиценз и разрешителни за превоз на товари ✔️ Държавни такси ✔️ Разходи по обслужване на дейността ✔️ Счетоводни разходи | Tiptrade.eu, Регистрация в София, Пловдив, Благоевград, Сандански, Петрич, Варна, Шумен.

Транспорт

 • Издаване на Лиценз
 • Представителство в КАТ
 • Лице с професионална компетентност
Виж детайли

Ресторантньорство

 • Регистрация на обект с обществено предназначение
 • Регистрация на работно време
 • Категоризация;
Виж детайли

Строителство

 • Регистрация в камарата на Строителите (ако е нужно)
 • Издаване на разрешителни
Виж детайли

Производство

 • Регистрация на обект
 • Правилник за безопасност
 • и още
Виж детайли

Електронна търговия

 • Регистрация на е-магазин в НАП
 • Регистрация по OSS
 • Разрешителни, лицензи, Митници, Внос от трети страни - Китай, Турция
Виж детайли

Търговия на едро и дребно

 • Регистрация на обект
 • Разрешителни, лицензи, Митници
 • Внос/Износ от ЕС, трети страни - Китай, Турция
Виж детайли

Хотелиерство

 • Издаване на Лиценз
 • Представителство в КАТ
 • Лице с професионална компетентност ...
Виж детайли
Законови изисквания за отваряне на фирма за продажба на лекарствени продукти ✔️ Диплома за Магистър-фармацевт✔️ Помощник-фармацевт ✔️ Разрешителни от ИАЛ ✔️ РЗИ ✔️ Регистрация на специално пригоден обект✔️ Държавни такси✔️ Даначно - счетоводни изисквания ✔️Tiptrade.eu - София, Пловдив, Варна, Благоевград, Петрич, Сандански.

Фармация

 • Издаване на Лиценз
 • Представителство в КАТ
 • Лице с професионална компетентност ...
Виж детайли

Хазарт и игрални зали

 • Издаване на Лиценз
 • Представителство в КАТ
 • Лице с професионална компетентност ...
Виж детайли