Преведи и легализирай

Прави официален превод на своите документи на 52 езика от заклет преводач

Поръчай превод сега
saflow

Стъпки?

Какво се изисква да направиш

Избираш онлайн езика на превод

Допълнително посочваш вида на документите и до колко дни ти трябват преведени

Изпращаш документите

Добре сканирани ни прикачаш документите и предплащаш 50% от сумата на услугата.

Ние се заемаме с превода

Независимо от поръчката ние винаги сме в избрания срок.

Получаваш преведените документи

Ти избираш как - лично или по куриер

Ако ти се налага превод?

Преведи документите сега!

Начало

Лезализация на документи

В какви случай се изисква да легализираш документите си

Какво представлява легализацията на документ

Легализацията на документи е удостоверяване на автентичността и верността на документа, посредством положени предхождащи заверкиот държавни администрации и апостил, който в зависимост от документа се поставя от Национален център за информация и документация,Министерство на правосъдието или Дирекция "Консилски отношения" към МВнР.

Апостил

Апостилът (Apostille) е удостоверение с печат/щампа за заверка (легализиране) на документ от държавата, в която документът е издаден.Притежаващите апостил документи се освобождават от всякаква допълнителна форма на легализация в държавите, които са членки вХагската конвенция от 1961 г. провери кои държави са членки по Хагската конвенция.

Как се таксува легализацията

Легализацията се таксува на заверка/апостил в дадена държавна администрация. Един документ може да бъде необходимо да се завери вповече от една администрация. При легализацията нямат значение физическите и преводаческите страници

Легализация на български образователен документ

Образователни документи са диплома и приложение за висше образование, диплома за средно образование, уверение за записансеместър, удостоверение за завършен клас, академична справка и много други документи свързани със степените на българскатаобразовантелна система. Този род документи се издават от образователни институции, които са акредитирани от Министерство наобразованието и наукат и могат да се легализират като оригинал или нотариално заверен препис. Легализацията се извършва от НАЦИД, а преводът сезаверява в Дирекция "Консулски отношение" към МВнР.

Каква е разликата между хартиен и електронен апостил

Електронният апостил (е-апостил) е със същата стойност и реквизити, спазвайки изискванията на Хагската конвенция за премахване наизискването за легализация на чуждестранни публични актове, както хартиения апостил. Единствената разлика между електронния ихартиения апостил е в поставените печати и подписи, при електронния те са електронен подпис и печат, а при хартиения се поставятръчно, но и в двата варианта тежестта е една и съща. Относно валидността на електронните апостили, тя се запазва отново както прихартиените, т.е. безсрочна е.

Каква е разликата между програма за Електронен апостил и Електронен регистър

Разлики между програма за електронен апостил и електронния регистър: - програма за електронен апостил (e-APP) - възможност заподаване на заявление за електронен и/или хартиен апостил, заплащане, получаване на електронен апостил и справка на вече издадентакъв; - електронен регистър (е-Регистър) - може да се извършва единствено справка на вече издаден апостил (по уникалния номер наапостила). В България електронен регистър за издадени апостили поддържат Министерство на правосъдието

Въпроси?

Тук сме за да помагаме

Елена Сотирова

Мениджър

(+359) 884105103

office@tiptrade.eu

отзиви

Какво казват клиенти

Опитът на компаннии с нашите услуги

Kакво ни даде Тип Трейд? 
Цялостно обгрижване и професионални подходи, с които много бързо вземахме адекватни решения в международния бизнес и електронната търговия. Обслужването им е много добро и в повечето случаи на разположение.
Simeon Bogdanov
CEO, Epix
Работим заедно от 6 години и добре е да кажем, че мога за всичко да разчитам на тях. За този период на работа имаме ръст от приблизително 70% ръст на годишна база.
Alex Petrovic
Manager, MegaSpeed Transport
До сега два пъти съм ползвал услугите на tiptrade.eu и останах супер доволен както от скоростта на изпълнение, така и от експертните препоръки.
Ivana Antonova
CEO, Sairula
Спестяват адски много време! Всичко при тях е много ясно, лесно и бързо. Препоръчвам!
Georgy Todorov
Manager, Pharmacy GreenLifes
Отлична работа и комуникация, спестихте ми време, със сигурност и нерви! Благодаря Ви! Успех
Vasilis Papadopulos
General Manager, Papadopulos Bulding Inovation