Преведи и легализирай

Прави официален превод на своите документи на над 52 езика от заклет преводач

Поръчай превод сега
официален превод

Стъпки за превод

Какво се изисква да направиш

Избираш онлайн езика на превода

Допълнително посочваш вида на документите и до колко дни ти трябват преведени

Изпращаш документите

Добре сканирани ни прикачаш документите и предплащаш 50% от сумата на услугата.

Ние се заемаме с превода

Независимо от поръчката ние винаги сме в избрания срок.

Получаваш преведените документи

Ти избираш как - лично или по куриер

Ако ти се налага превод?

Преведи документите сега!

Начало

Легализация на документи

В какви случаи се изисква да легализираш документите си

Какво представлява легализацията на документ?

Легализацията на докумененти е удостоверяване на автентичността и верността на документа, посредством положени предхождащи заверки от държавни администрации и апостил, който в зависимост от документа се поставя от Национален център за информация и документация, Министерсвто на правосъдието или Дирекция "Консулски отношения" към МВнР. Легализация се извършва на документи, които следва да послужат пред определена чужда държава.

Апостил

Апостилът (Apostille) е удостоверение с печат/щампа за заверка (легализиране) на документ от държавата, в която документът е издаден. Притежаващите апостил документи се освобождават от всякаква допълнителна форма на легализация в държавите, които са членки в Хагската конвенция от 1961 г.

Как се таксува легализацията?

Легализацията се таксува на заверка/апостил в дадена държавна администрация. Един документ може да бъде необходимо да се завери в повече от една администрация. При легализацията нямат значение физическите и преводаческите страници.

Легализация на български образователен документ

Образователни документи са диплома и приложение за висше образование, диплома за средно образование, уверение за записан семестър, удостоверение за завършен клас, академична справка и много други документи свързани със степените на българската образовантелна система. Този род документи се издават от образователни институции, които са акредитирани от Министерство наобразованието и наукат и могат да се легализират като оригинал или нотариално заверен препис. Легализацията се извършва от НАЦИД, а преводът се заверява в Дирекция "Консулски отношение" към МВнР.

Каква е разликата между хартиен и електронен апостил?

Електронният апостил (е-апостил) е със същата стойност и реквизити, спазвайки изискванията на Хагската конвенция за премахване на изискването за легализация на чуждестранни публични актове, както хартиения апостил. Единствената разлика между електронния и хартиения апостил е в поставените печати и подписи - при електронния те са електронен подпис и печат, а при хартиения се поставят ръчно, но и в двата варианта тежестта е една и съща. Относно валидността на електронните апостили, тя се запазва отново както при хартиените, т.е. тя е безсрочна

Каква е разликата между програма за Електронен апостил и Електронен регистър?

Разлики между програма за електронен апостил и електронния регистър:

- програма за електронен апостил (e-APP) е възможност за подаване на заявление за електронен и/или хартиен апостил, заплащане, получаване на електронен апостил и справка на вече издадентакъв;

- електронен регистър (е-Регистър)  може да се извършва единствено справка на вече издаден апостил (по уникалния номер на апостила).

В България електронен регистър за издадени апостили поддържат Министерство на правосъдието

Въпроси?

Тук сме за да помагаме

Елена Сотирова

Мениджър

(+359) 884105103

office@tiptrade.eu

отзиви

Какво казват клиенти

Опитът на физически и юридически лица с нашите услуги

Kакво ни даде Тип Трейд? 
Цялостно обгрижване и професионални подходи, с които много бързо взехме адекватни решения в международния бизнес и електронната търговия. Обслужването им реагира от 15 мин до 1 час. Много добро съотношение - цена спрямо предоставена експертност.
Simeon Bogdanov
Creative Director, Epix
Работим заедно от 6 години и добре е да кажем, че мога за всичко да разчитам на тях - за безпроблемното счетоводно състояние на дружеството ми. За този период на работа имаме ръст от приблизително 70% на годишна база, така че обемите ни от работа не са малки, но се справят добре.
Alex Petrovic
Manager, MegaSpeed Transport
До сега два пъти съм ползвал услугите на tiptrade.eu и съм доволна от скоростта на изпълнение на превода на документи, а и спестих малко пари от такси.
Ivana Antonova
Manager, Sairula
Спестиха ми разкарването напред назад и за мен беше важно да си свърша работата навреме, което се и случи, като изключим стечения на обстоятелствата, които не зависиха от тях! Оценката ми е отлична!
Georgy Todorov
Manager, Pharmacy GreenLifes
Εξαιρετική δουλειά και επικοινωνία, μου γλιτώσατε χρόνο, σίγουρα νεύρα!
Vasilis Papadopulos
General Manager, Papadopulos Bulding Inovation