Счетоводство и одит

Комфорт, спокойствие и ред в изчисления на сметките на бизнеса ти

Направи запитване

Статистика

Успеха ни в цифри

310

стартиращи

180

стабилни

60

Успели

ТРЗ И ОСИГУРИТЕЛНИ КОНСУЛТАЦИИ

Цел на услугатаЦелта на услугата е да осигури бюджетен абонамент за текущи ТРЗ и осигурителни консултации, които да се ползват по всяко време, а когато възникне нужда от по-сериозен ангажимент, това да се заплаща допълнително.
Обхватът на услугата включва общи ТРЗ и осигурителни консултации в следните области:Прилагане на трудовото законодателство – във връзка с прилагането на Кодекса на Труда и свързаните с него актове, като например: сключване и прекратяване на трудови договори; избор на трудово правоотношение – срочен, безсрочен или друг вид трудов договор; основания за прекратяване на трудов договор; изготвяне на график за работно време; отчитане на отработено време; начини за изчисляване на възнаграждения, обезщетения и други плащания за положен труд; ред и начин за ползване на платен и неплатен отпуск; видове допълнителни и други трудови възнаграждения – постоянни и непостоянни; налагане на дисциплинарни наказания; закрила при уволнение; право на обезщетения и т.н.Прилагане на осигурителното законодателство – във връзка с прилагането на Кодекса за Социално Осигуряване и свързаните с него актове, като например: начин на осигуряване на лица по различни правоотношения – трудови и граждански договори, договори за управление и контрол, самоосигуряващи се лица; размер и разпределение на осигурителните вноски между работник и работодател; определяне на размера на осигурителния доход и елементите на възнагражденията, които са облагаеми с осигурителни вноски; права на осигурените лица за болнични, майчинство, бащинство; започване, прекъсване и прекратяване на осигуряването на осигурените лица; определяне на минимален и максимален размер на осигурителния доход и т.н.Определяне на базата за облагане на доходите на физическите лица – във връзка с прилагането на ЗДДФЛ и свързаните с него актове, като например: облагаеми и необлагаеми доходи на работниците и служителите по трудови и граждански договори, договори за управление и контрол, самоосигуряващи се лица; правила при изготвяне на служебни бележки, справки и декларации от работодателите или платците на доходи към физически лица по всички видове договорни отношения и т.н.Прилагане на всички други нормативни актове, във връзка с трудовото и осигурителното законодателство.

решения

Счетоводство

Цялостно решение за всеки бизнес малък, среден и голям с обороти до 100 000 000 лева

Премиум счетоводство

 • абонаментно счетоводство
 • главен счетоводител за теб
 • даначно счетоводен преглед

Труд и работна заплата

 • абонаментнa обработка на заплати
 • ТРЗ и осигурителни консултации
 • ТРЗ и осигурителен преглед

Данъчни консултации

 • обжалване на актове на НАП
 • данъчни консултации
 • трансферно ценообразуване

Допълнителни услуги

 • преструктуриране на компанията
 • бизнес ефективност
 • бизнес развитие
Пресонална консултация
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
счетоводни въпроси

Често получаваме следните въпроси

Продажби в ЕС

Плащане на акциз

Алкохол и Алкохолни напитки

Данъчно облагане

Акциз
ДДС
Данъци, свързани с дейността
Thank you! Your submission has been received!

Heading

Oops! Something went wrong while submitting the form.

Начисляване и приспадане на ДДС

Кога ДДС се начислява върху стоки или услуги?

Освобождаване от ДДС

Кои стоки и услуги могът да бъдат освободени от ДДС?

Възстановяване на ДДС

Кога можете да поискате възстановяване на ДДС?

Международни задължения по ДДС

При търговия с предприятие, регистрирано по ДДС в ЕС. Получателя също може да е краен потребител в друга страна на ЕС. Купуване на стоки от друга страна от ЕС

Трансграничен ДДС, когато вашето предприятие е установено в ЕС, вие имате различни задължения по ДДС в зависимост от това къде купувате или продавате и дали търгувате със стоки или с услуги

Проверка на номер по ДДС (VIES)

VIES (VAT Information Exchange System) е търсачка (а не база данни), собственост на Европейската комисия. При търсене с приложението VIES данните се извличат от националните бази данни за ДДС.

Проверка на номер по ДДС (VIES)

ДДС върху цифровите услуги (режим MOSS)

Регистрация, активиране, отписване - дружество е със седалище в ЕС; Няма седалище в ЕС, но има клон. Няма седалище в ЕС и няма клон;

Правила и ставки за ДДС

Кога се начислява ДДС? Правила за ДДС на национално равнище?

Sorry! No jobs found. Clear filters.

Въпроси?

Тук сме за да помагаме

Елена Сотирова

Мениджър

(+359) 884105103

office@tiptrade.eu

отзиви

Какво казват клиенти

Опитът на компаннии с нашите услуги

Kакво ни даде Тип Трейд? 
Цялостно обгрижване и професионални подходи, с които много бързо вземахме адекватни решения в международния бизнес и електронната търговия. Обслужването им е много добро и в повечето случаи на разположение.
Simeon Bogdanov
CEO, Epix
Работим заедно от 6 години и добре е да кажем, че мога за всичко да разчитам на тях. За този период на работа имаме ръст от приблизително 70% ръст на годишна база.
Alex Petrovic
Manager, MegaSpeed Transport
До сега два пъти съм ползвал услугите на tiptrade.eu и останах супер доволен както от скоростта на изпълнение, така и от експертните препоръки.
Ivana Antonova
CEO, Sairula
Спестяват адски много време! Всичко при тях е много ясно, лесно и бързо. Препоръчвам!
Georgy Todorov
Manager, Pharmacy GreenLifes
Отлична работа и комуникация, спестихте ми време, със сигурност и нерви! Благодаря Ви! Успех
Vasilis Papadopulos
General Manager, Papadopulos Bulding Inovation