Гражданска отговорност и зелена карта - валидност, подновяване, плащане, изключения

Какво представлява Застраховка „Гражданска отговорност“

•Застраховка „Гражданска отговорност“ е задължителна застраховка за всяко лице притежаващо МПС,което е регистрирано на територията на Република България и не е спряно от движение.

•Тя има социална значимост, а именно гарантира защитата (пълно компенсиране) чрез застраховането на виновно унищоженото или повреденото имуществои/или смърт, телесни повреди и разходи на трети лица.

Застраховат се:

•МПС, регистрирани по Закона за движение по пътищата (ЗДвП), закоето е издадено свидетелство зарегистрация (регистрационен талон);

•МПС, регистрирани по Закона зарегистрация и контрол на земеделската и горска техника(ЗРКЗГТ);

•МПС без регистрация;

Не се застраховат:

•Превозни средства с невалидни регистрационни табели;

•МПС с чуждестраннарегистрация;

Какво представлява Сертификат „Зелена карта“

„Зелена карта“ е международен сертификат, удостоверяващ покритие и урежданена имуществени и/или неимуществени щети от МПС с чужд регистрационен номер на територията на страните, включени в Споразумението (48 страни).

Чрез системата „Зелена карта“ се създават условия на пострадалите при ПТП лица дабъдат обезщетени за причинените им имуществени и неимуществени щети от МПС с чужд регистрационен номер и се избягва необходимостта автомобилистите да доказват застрахователно покритие на границата на всяка държава, която посещава.

Застраховка „Гражданска отговорност“ на МПС нов внос с цел регистрация или пускане в движение на временно спряно МПС

При придобиване на ново МПС на територията на Република България, внос на МПС или пускане в движение на временно спряно от движение МПС без регистрационен номер, с цел регистрация в Република България:

• Застраховката се сключва преди регистрацията на МПС. Прилага се копие на договор за покупко-продажба, фактура зазакупуване на МПС или митническа декларация.

При придобиване на МПС,което е с чуждестранен регистрационен номер, с цел регистрация в Република България:

• Застраховката се сключва за срок от 30 дни преди регистрацията на МПС и не може да се издава повторно. Застрахованият е длъжен да уведоми застрахователя в 7-дневен срок от получаването на регистрационен номер.

Получавай актуалнита информация
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Имаш нужда от консултация?

Консултирай се сега!

Начало

Още теми

Информация за всички данъчни изисквания в България, ЕС и трети страни

Абонирай се за най-актуалната счетоводна информация
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.