Освобождаване от ДДС

Някои стоки и услуги, като образователни, здравни и финансови услуги, могат да бъдат освободени от ДДС.

Продажбите на тези стоки и услуги са освободени от ДДС, без „право на приспадане". Това означава, че не може да ви бъде приспаднат ДДС, заплатен за покупки, свързани със съответните продажби.

Регистриране на предприятие по ДДС

Обикновено, когато извършвате продажби в рамките на вашата стопанска дейност, трябва да регистрирате вашето предприятие по ДДС. Когато регистрирате вашето предприятие по ДДС, ще ви бъде издаден идентификационен номер по ДДС.

Ако продавате стоки или услуги, които са освободени от ДДС, не винаги е необходимо да регистрирате вашето предприятие по ДДС.

Освобождаване от ДДС за малките предприятия

В повечето страни от ЕС можете да кандидатствате за специален режим, който ви дава възможност да търгувате при определени условия, без да е необходимо да се начислява ДДС. Ако вашето предприятие извършва данъчно облагаеми доставки на стоки или услуги под определен годишен минимум, то може да бъде освободено от ДДС. Това означава, че няма да плащате ДДС на данъчната администрация, но няма да можете и да приспаднете заплатен ДДС или да посочвате ДДС върху фактури. Ако желаете, можете доброволно да изберете нормалния режим на ДДС, като в този случай ще трябва да плащате ДДС, след което ще можете да си го приспадате.

Имайте предвид, че ограниченията или праговете се различават в отделните страни и е възможно да се прилагат специални условия. В някои страни малките предприятия не се освобождават от ДДС, затова трябва да се регистрирате веднага щом извършите облагаеми продажби.

Режимът не се прилага за:

  • продажби от предприятия, установени в други страни от ЕС
  • инцидентна икономическа дейност
  • освободени продажби на нови превозни средства на клиенти в друга страна от ЕС
  • всички други сделки, определени от съответната държава от ЕС.

ПРАГОВЕ ЗА ДДС — по страни

Данъчно облекчение (прагово освобождаване)

Малките предприятия, чийто годишен оборот е под определен праг, може да имат право да се ползват от прагово освобождаване. Ако отговаряте на критериите за режима, пак трябва да се регистрирате по ДДС, но ще можете да получите облекчение за част от вашия оборот. Облекчението постепенно намалява с увеличаването на вашия оборот, докато бъде достигнат прагът, определен от държавата от ЕС, в която е установено предприятието ви.

Тези праговете се различават в отделните страни и е възможно да се прилагат специални условия. Понастоящем само няколко държави от ЕС са въвели режима за прагово освобождаване.

Режимът не се прилага за:

  • продажби от предприятия, установени в други страни от ЕС
  • инцидентна икономическа дейност
  • освободени продажби на нови превозни средства на клиенти в друга страна от ЕС
  • всички други сделки, определени от съответната държава от ЕС.

Имаш нужда от консултация?

Консултирай се сега!

Начало

Още теми

Информация за всички данъчни изисквания в България, ЕС и трети страни

Абонирай се за нови изисквания
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.