Международни задължения по ДДС

Ако вашето предприятие е установено в ЕС, вие имате различни задължения по ДДС в зависимост от това къде купувате или продавате и дали търгувате със стоки или с услуги.

Например, ако продавате даден продукт на предприятие, регистрирано по ДДС в ЕС, което извършва дейност в друга страна от Съюза, не начислявате ДДС върху тази продажба. Ако продавате същия продукт на краен потребител в ЕС, възможно е да трябва да начислите ДДС по ставката, прилагана в неговата страна.

Продажба на стоки на предприятия в друга страна от ЕС

Ако продавате стоки на предприятие и тези стоки се изпращат в друга страна от Съюза, вие не начислявате ДДС, ако клиентът има валиден идентификационен номер по ДДС в ЕС.

Все пак можете да приспаднете ДДС, който сте платили по свързани с тези продажби разходи, като разходи за стоки или услуги, купени специално за извършване на продажбите.

Ако клиентът няма валиден идентификационен номер по ДДС в ЕС, обикновено трябва да начислите ДДС върху продажбата по ставката, приложима във вашата страна.

Продажба на стоки на краен потребител в друга страна от ЕС

Ако продавате стоки и ги изпращате на потребители в друга страна от ЕС, обикновено трябва да регистрирате вашето предприятие в съответната страна и да начислявате ДДС по ставката, приложима там, освен ако общата стойност на вашите продажби в страната за съответната данъчна година не е под определения там праг.

ДДС прагове за продажби в страни от ЕС

Предупреждение

Имайте предвид, че съществуват няколко важни изключения - Германия, Франция и Англия от тези правила.

Освен това важат специални правила, ако продавате акцизни стоки или нови транспортни превозни средства, като автомобили, лодки или самолети.

Продажба на услуги на предприятия в друга страна от ЕС

Ако продавате услуги на предприятия, регистрирани по ДДС в друга страна от ЕС, обикновено не трябва да начислявате ДДС на вашите клиенти. Вашите клиенти ще платят ДДС върху получените услуги по ставката, приложима в тяхната страна (като използват механизма за обратно начисляване).

Все пак можете да приспаднете ДДС, който сте платили по свързани с тези продажби разходи, като разходи за стоки или услуги, купени специално за извършване на продажбите.

Продажба на услуги на краен потребител в друга страна от ЕС

Обикновено трябва да начислявате ДДС на вашите клиенти по ставката, приложима във вашата страна, освен за телекомуникационни услуги, услуги за радио- и телевизионно разпръскване и електронни услуги, които винаги се облагат с данък в страната, в която е клиентът (страната, в която дадено лице има постоянен адрес или в която обикновено пребивава, или страната, в която е установено данъчно незадължено лице).

Предупреждение

Имайте предвид, че съществуват няколко важни изключения - Германия, Франция и Англия от тези правила.

Купуване на стоки от друга страна от ЕС

Ако купувате и получавате стоки за бизнес цели от друга страна от ЕС, трябва да декларирате и платите ДДС върху сделката все едно, че самите вие сте продали тези стоки, по ставката, приложима във вашата страна.

Обикновено можете да приспаднете тази сума по-късно, когато подавате декларацията си по ДДС.

и

Предупреждение

Имайте предвид, че съществуват няколко важни изключения - Германия, Франция и Англия от тези правила.

Покупка на услуги от друга страна от ЕС

Ако купувате и получавате услуги за бизнес цели от друга страна от ЕС , трябва да декларирате и платите ДДС върху сделката все едно, че самите вие сте продали тези услуги, по ставката, приложима във вашата страна (като използвате механизма за обратно начисляване).

Обикновено можете да приспаднете тази сума по-късно, когато подавате декларацията си по ДДС.

Предупреждение

Имайте предвид, че съществуват няколко важни изключения - Германия, Франция и Англия от тези правила.

Правилата за ДДС трябва да се прилагат в целия ЕС, но за следните територии, принадлежащи на страни членки или свързани с тях, правилата не важат:

Специални територии

Имайте предвид, че правилата за ДДС в ЕС се прилагат в следните територии извън ЕС:

  • Монако

Имаш нужда от консултация?

Консултирай се сега!

Начало

Още теми

Информация за всички данъчни изисквания в България, ЕС и трети страни

Абонирай се за нови изисквания
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.