Възстановяване на ДДС

Възстановяване на ДДС на предприятия от ЕС

Кога можете да поискате възстановяване на ДДС?

Ако вашето предприятие е обложено с ДДС за бизнес дейности в страна от ЕС, в която не е установено, може да имате право ДДС да ви бъде възстановен от органите в тази страна.

Предупреждение

Някои страни от ЕС не позволяват възстановяване за определени категории разходи (например разходи за ресторанти, развлечения, автомобили, гориво и др.).

Въпроси за конкретна страна?

Search terms

Как да поискате възстановяване на ДДС

Трябва да поискате възстановяване на ДДС онлайн чрез органите в страната, където е установено предприятието ви.

Ако имате право на възстановяване, органите ще препратят искането ви до органите в другата страна.

Процедурата за възстановяване на ДДС е хармонизирана на равнище ЕС. Вижте кратка информация за процедурата за възстановяване на ДДС

, в която са посочени отговорностите на националните данъчни органи.

По-долу можете да прочетете повече за процедурите за възстановяване на ДДС на предприятия от ЕС във всяка от страните в Съюза.

Национални звена за контакт

За точна информация във връзка с конкретен случай, обръщайте се към националните звена за контакт

Просрочени плащания

Ако дадена страна се забави с връщането на платения от вас ДДС, може да имате право да поискате да ви заплатят лихви.

Ако имате затруднения с публични органи, можете да поискате помощ от нашите служби за помощ и съвети

Искане за възстановяване – кодове за стоки и услуги

Когато изпращате заявление за възстановяване, трябва да въведете определени стандартни кодове, за да опишете вида стоки или услуги, за които сте платили ДДС.

Кодове за стоки и услуги

Онлайн курс – как се подава заявление за възстановяване на ДДС

Можете да се регистрирате за безплатен електронен курс за подаването на заявление за възстановяване на ДДС на портала за електронно обучение на ГД „Данъчно облагане и митнически съюз". Курсовете се провеждат от Европейската комисия в сътрудничество с националните администрации.

Възстановяване на ДДС на предприятия извън ЕС

Кога можете да поискате възстановяване на ДДС?

Ако вашето предприятие не е установено в ЕС и ви е начислен ДДС за бизнес дейности в страна от ЕС, в която не сте доставяли стоки или услуги, може да имате право на възстановяване на сумата от органите в тази страна. Например такъв е случаят, когато представители на дружество, установено в Швейцария, участват в конференция в Белгия и върху сметката им за хотел е начислен ДДС.

Как да поискате възстановяване на ДДС

За да ви бъде възстановен ДДС, трябва да изпратите заявление до органите в страната от ЕС, в която е начислен данъкът. Някои страни от ЕС ще ви възстановят ДДС само ако и страната, в която е установено вашето предприятие, предлага подобни възможности за предприятията от съответната страна от ЕС.

По-долу можете да прочетете повече за процедурите за възстановяване на ДДС на предприятия от страни извън ЕС.


Имаш нужда от консултация?

Консултирай се сега!

Начало

Още теми

Информация за всички данъчни изисквания в България, ЕС и трети страни

Абонирай се за нови изисквания
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.