Проверка на номер по ДДС (VIES)

Можете да проверите дали дадено предприятие е регистрирано за трансгранична търговия в рамките на ЕС с помощта на уеб приложението на ЕС VIES.

Първи стъпки тук

Какво представлява системата VIES?

VIES (VAT Information Exchange System) е търсачка (а не база данни), собственост на Европейската комисия. При търсене с приложението VIES данните се извличат от националните бази данни за ДДС.

Търсенето показва един от двата възможни резултата: съществува информация за регистрацията по ДДС в ЕС ( валиден номер) или не съществува такава информация ( невалиден номер).

Валиден номер

Ако проверяваният от вас номер е валиден, в приложението ще се покаже информацията за регистрацията по ДДС.

Невалиден номер

Ако системата даде резултат „невалиден", това означава, че търсеният от вас номер не е регистриран в съответната национална база данни. Това се дължи на една от следните причини:

  • номерът по ДДС не съществува
  • номерът по ДДС не е активиран за трансакции в рамките на ЕС
  • регистрацията все още не е приключила (в някои страни от ЕС се изисква отделна регистрация за трансакции в рамките на ЕС).

Тези промени не винаги се отразяват незабавно в националните бази данни и съответно във VIES. По спешни въпроси ви съветваме да се свържете с вашата местна данъчна администрация.

VIES е достъпна на 23 езика на Европейския съюз.

Ами ако съществуващ номер не е потвърден?

Ако клиентът ви твърди, че е регистриран по ДДС, но проверката чрез VIES не потвърждава това, той може да поиска извършването на проверка от данъчната служба в неговата страна. Може да се наложи клиентът ви да се регистрира допълнително за трансгранични сделки в ЕС. Тази процедура е различна в различните страни от ЕС.

Искане на допълнителна информация

Ако не намирате информацията чрез VIES, поискайте повече сведения от вашите национални органи. Това би трябвало да ви позволи да потвърдите:

  • дали номерът по ДДС е валиден или не;
  • дали номерът по ДДС е свързан с определено име и адрес.

Начините за контакт с националните органи се различават в различните страни. В някои държави от ЕС има oнлайн системи, а в други трябва да се свържете с органите по телефона, по електронната поща или по факс.

Онлайн системи за проверка на регистрациите по ДДС

От съображения за защита на данните, националните органи не предоставят името и адреса, съответстващи на даден номер по ДДС. Те само потвърждават дали с номера по ДДС е свързано дадено име и адрес.

Не са налични данни

Понякога системата е недостъпна поради необходимостта от архивиране на националните бази данни. Комисията работи с държавите от ЕС, за да се гарантира, че периодите, през които техните бази данни не са достъпни, са възможно най-кратки. Ако получите съобщение за грешка във връзка с това, опитайте отново след няколко минути или по-късно през деня.

Възможни неточности

Европейската комисия не носи отговорност за точността на информацията във VIES. Това е така, защото информацията се извлича от национални бази данни, върху които Комисията не упражнява контрол. Европейската комисия не може да проверява, коригира, добавя или изтрива национални регистрации по ДДС.

Допълнителна информация

За препоръчване е да следите валидирането си в случай на данъчни проверки.

Имаш нужда от консултация?

Консултирай се сега!

Начало

Още теми

Информация за всички данъчни изисквания в България, ЕС и трети страни

Абонирай се за нови изисквания
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.