Начисляване и приспадане на ДДС

Когато ДДС се начислява върху стоки или услуги, може да се използва терминът „облагаеми доставки".

Ако извършвате стопанска дейност и доставяте стоки или услуги, по принцип трябва да:

  • се регистрирате пред данъчните органи в страната от ЕС, където е установен бизнесът ви;
  • да облагате клиентите си с ДДС и да се отчитате на данъчните власти за това.

Предупреждение

В действителност не се налага парите да сменят собственика си, за да се дължи ДДС — може да ви се наложи да начислявате ДДС (обикновено върху пазарната стойност) и за стоки и услуги, които:

  • заменяте за други стоки или услуги,
  • предоставяте безплатно,
  • придобивате за ваше лично потребление.

Приспадане на ДДС

Ако развивате стопанска дейност, обикновено можете да приспадате ДДС, платен за покупки на вашето предприятие, от ДДС, с който облагате клиентите си. В такъв случай трябва да платите само разликата на данъчните власти и да отчетете тези суми в декларацията за ДДС, която подавате периодично.

Понякога платеният от вашето предприятие ДДС е по-висок от този, с който сте обложили клиентите си. В такъв случай данъчните власти следва да ви възстановят разликата или тя ще бъде приспадната от бъдещи плащания на ДДС.

По-подробна информация по страни:

ДДС върху фактурите

Обикновено, ако сте регистрирани по ДДС и продавате на други предприятия, трябва да издадете фактура за ДДС — на хартия или в електронен формат. ДДС обикновено се добавя към цената на стоките или услугите във вашата фактура.

На всички фактури, издавани от вас на клиенти, трябва да бъдат посочени вашият идентификационен номер по ДДС, както и сумата на начисления ДДС и някои други стандартни данни.

Изключения

Има и изключения от правилото.

Така например, ако предоставяте услуга на друго предприятие, намиращо се в държава от ЕС, различна от страната, в която е базирано вашето предприятие, ДДС няма да фигурира във вашата фактура. Това не означава, че услугата не подлежи на облагане с ДДС, а просто че ДДС ще бъде начислен и заплатен пряко от вашия бизнес партньор в другата страна от ЕС.

По подобен начин, ако извършвате износ на стоки за страна извън ЕС, на вашата фактура няма да фигурира ДДС. Обикновено купувачът в страната извън ЕС ще подлежи на правилата за внос в своята страна.

Имаш нужда от консултация?

Консултирай се сега!

Начало

Още теми

Информация за всички данъчни изисквания в България, ЕС и трети страни

Абонирай се за нови изисквания
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.